Mapa Paraguaja

Paraguaj sa rozkladá na 406.000 km² (8x väčší ako Slovensko). Stredom krajiny preteká rieka Paraguaj, ktorá rozdeľuje krajinu na východnú a západnú časť. Obratník Kozorožca prechádza Paraguajom od východu na západ, a rozdeľuje tropické podnebie na severe a subtropické až mierne na juhu.


View Larger Map